Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

Spotkanie edukacyjne oraz czat tematyczny z uczestnikami:

I Moduł spotkania dot. chorób kręgosłupa i narządów ruchu:

- ramy organizacyjne programu polityki zdrowotnej;

- zasady radzenia sobie z problemem obniżonej sprawności ruchowej;

- budowa kręgosłupa i schorzenia kręgosłupa;

- sposoby wykrywania i diagnostyki chorób kręgosłupa i narządów ruchu;

- schorzenia narządów ruchu – stawu barkowego, kolanowego, biodrowego;

- informacja na temat objawów, powikłań oraz profilaktyki chorób układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej;

- rehabilitacja medyczna – fizjoterapia;

II Moduł spotkania dot. umiejętności praktycznych w zakresie unikania zachowań sprzyjających urazom i bólom kręgosłupa, w tym ergonomia pracy:

- ergonomia czynności dnia codziennego – „chroń kręgosłup”;

- umiejętności praktyczne w zakresie aktywności ruchowej;